Montované domy

Montované domy

EBH, Stavba a rekonstrukce, Rodinné domy, Rekonstrukce bytů a rodinných domů, Dřevostavby, Nízkoenergetické domy, Pasivní a Nízkoenergetické stavby, Montované domy, Montované stavby, Montované domy.

Dodavatelem technologie výstavby je německá firma EBH – Haus, sídlící v Senzigu na okraji Berlína. Jedná se o rodinný podnik, jehož prvořadým cílem je kvalita a maximální možná flexibilita v rámci daného konstrukčního systému. Systém byl navržen vlastní vývojovou a projekční kanceláří. Vzhledem k nutnosti neustálého zkvalitňování technologie výroby, procesů zkoušek a certifikací a v neposlední řadě dodržení maximální kvality disponuje firma samozřejmě i vlastními výrobními a montážními prostory. V současné době je postaveno jen v Německu více jak 650 rodinných domů. Montované domy.

Stěnový a stropní systém EBH – Haus, je navržen v souladu s přísnými požadavky německých norem na technickou vyspělost a energetickou úspornost prováděných staveb. Byl vyvinut s příkladnou pečlivostí s důrazem na konstrukci všech detailů a pohledových prvků. V současné době více jak 95% produkce firmy směřuje na německý trh.

Dřevostavby

Pojem nízkoenergetické stavby začíná v posledních letech nabývat na významu nejen u odborníků a institucí které mají za úkol prosazovat úspory energií na provoz staveb ale i laické veřejnosti. Ta vzhledem k zaostalosti především bytového fondu přetrvávajícího ještě z minulých dob se začíná intenzivněji zajímat o možnosti úspor na vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Tento zájem zcela samozřejmě souvisí s nárůstem cen energií, který v posledních letech probíhá. Montované domy.

Rekuperace

V budovách trávíme více jak 80 % celkové denní doby. S rostoucím podílem civilizačních chorob jako jsou alergie, astma a jiné způsobené znečištěným prostředím a životním stylem nabývá otázka kvality obytného tak i pracovního prostředí nebývalé důležitosti. Což teprve, když dnes víme, že vytvořením zdravého životního prostředí ještě ušetříme nezanedbatelnou část nákladů na vytápění. Vynaložené prostředky se nám vrátí jak ve zdravějším bydlení či pracovním prostředí tak i v úsporách za platby energií. Návratnost vložených investic je poměrně rychlá a se stoupajícími cenami energií se bude neustále zrychlovat.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií. Od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v gigajoulech potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci a přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném využívání bilančním hodnocením.

Pro srovnání různých budov, budov A a B, je pak nutné mít společný základ se stejnými okrajovými podmínkami, které upravují možnost srovnání různých budov stejného typu za stejných výchozích podmínek a za předpokladu správného provozu objektu a správné funkce všech jeho subsystémů. Hodnocení bude probíhat na principu porovnání dosaženého srovnávacího údaje s hodnotou referenční vzhledem ke srovnávacímu údaji. Cílem opatření je, aby nebyly schvalovány budovy nižší třídy než C. Tyto objekty jsou nevyhovující, nebude na ně vydáváno stavební povolení nebo nebudou kolaudovány.

Doporučené tloušťky izolace

Tloušťky izolace jsou jenom orientační, mohou se měnit v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti izolačního materiálu, na tepelných mostech a tepelných vazbách v konstrukci.

Komentáře nejsou povoleny.